Entropisch Principe.

TODO algemene inleiding.

Zwak Entropisch principe.

TODO

Zwak Entropisch principe.

TODO

Sterk entropisch principe

TODO

open en gesloten wereld

Zoals eerder vermeld is het niet "logisch" dat hersenactiviteit uiteindelijk leiden tot qualia. Materiëele patronen zijn niet voldoende om qualia te genereren. Er zijn werelden mogelijk die opdezelfde wijze zijn ontwikkeld, maar toch geen qualia genereren. Naar mijn idee is Metabewustzijn noodzakelijk voor het bestaan van qualia, dus een wereld die qualia genereren moet dan ook toegankelijk zijn voor het metabewustzijn. Dit laatste stelt bepaalde eisen aan de natuurwetten van die wereld. De wereld die geen qualia kennen noem ik een "Gesloten Wereld" in tegenstelling tot de "Open Wereld".

entropisch principe van het metabewustzijn

De Open Wereld vereist nog meer van de natuurwetten dan de Gesloten Wereld. Dit houdt in dat het Sterk entropisch principe uitgebreid moet worden met die elementen die nodig zijn om (tesamen met het metabewustzijn) qualia te genereren. Om dit te onderzoeken is een moeilijke, misschien wel onmogelijke taak.

een voorbeeld van toepassing van entropisch principe van het metabewustzijn

Het is onmogelijk om te reïncarneren in een wereld waarin reïncarnatie onmogelijk is. Dus je reïncarneert in een wereld waarin reïncarnatie wél mogelijk is.

terug naar Metabewustzijn

pagina

datum: 1 mei 2012
door: Joris Brouwer